nieuws

EZLP biedt transparantie in de zorg

Services

Zorginstelling Noorderbreedte en softwareontwikkelaar Lable bedachten samen het Elektronisch Zorgleefplan (EZLP). Het initiatief biedt een oplossing voor een moeilijke vraag in de ouderenzorg: hoe verenigen we de vraag van de cliënt met de bekostiging op basis van zorgzwaartepakketten? Het EZLP geeft cliënten en hun familie, het personeel en de instelling houvast in deze ingewikkelde en ten dele emotionele afwegingen.

EZLP biedt transparantie in de zorg

Het EZLP is een webapplicatie die inzicht geeft in de behoeften van de cliënt en tegelijkertijd laat zien hoe de bekostiging voor de geleverde zorg is opgebouwd. Dit betekent transparantie voor alle betrokkenen: verzorgers, managers en als voornaamste natuurlijk de cliënten en hun familie. Het instrument maakt het mogelijk om in begrijpelijke taal zorgbehoeften en leefwensen te bespreken. Het maakt ook de aanvullende inzet van mantelzorg of eigen bijdrage bespreekbaar en inzichtelijk.

Care Dependency Scale
Aan de hand van zeventien thema’s wordt de zorgafhankelijkheid van een cliënt ingeschat. Deze onderwerpen zijn gebaseerd op de vijftien needs van de Care Dependency Scale (CDS), aangevuld met stemming en medicijngebruik. Voor de zorgprofessional zijn de thema’s herkenbaar en hanteerbaar in het primaireproces. Het EZLP sluit aan bij het beleid van verantwoorde zorg zoals landelijk (VWS, Actiz en IGZ) is ontwikkeld.

iPad
In het ontwerp van de applicatie is al nagedacht over de bruikbaarheid op draagbare computers met aanraakschermen. De applicatie werkt op tabletcomputers als de iPad. Daarmee ligt de weg vrij om het digitale zorgleefplan draagbaar in te passen in de primaire processen van de verzorgers en verplegers. Op dit moment is het EZLP ingericht voor de ouderenzorg in verpleeg- en verzorgingshuizen. Dit najaar wordt een begin gemaakt met een uitwerking voor de thuiszorg en de herstelzorg.

Video over het EZLP

Dit artikel is ook te lezen in Gastvrije Zorg oktober 2010.

Reageer op dit artikel

Gerelateerde tags

Lees voordat u gaat reageren de spelregels