nieuws

‘Afschaffing verpakkingenbelasting per 2013’

Services

In het Belastingplan 2012 wordt voorgesteld de verpakkingenbelasting per 1 januari 2013 af te schaffen. Uit de evaluatie van de belasting blijkt dat deze heffing slechts zeer geringe milieueffecten heeft. Dat meldt het ministerie van Financiën.

‘Afschaffing verpakkingenbelasting per 2013’

Als de verpakkingenbelasting wordt afgeschaft, moet het bedrijfsleven wel de garantie bieden dat er een inzamelingssysteem voor verpakkingsafval blijft draaien. Bedrijven moeten ook blijven voldoen aan de rapportageverplichtingen uit het Besluit verpakkingen.

De belasting op verpakkingen is geïntroduceerd in 2008 en slaat neer bij ruim 4000 belastingplichtigen. Sinds de introductie is de belasting al een aantal keren vereenvoudigd. Binnen de huidige structuur zijn verdere aanpassingen nauwelijks meer realiseerbaar.

Staatssecretaris van Infrastructuur & Milieu Joop Atsma zal over het inzamelingssysteem en de rapportageverplichting afspraken maken met het bedrijfsleven.

Kijk voor meer informatie over de maatregel in het Belastingplan 2012 op pagina 64.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels