nieuws

Duwtje in de rug voor Leefstijlmonitoring in de Zorg

Services

De subsidieaanvraag voor het project Leefstijlmonitoring in de Zorg isdoor ZonMw gehonoreerd als onderdeel van het Doorbraakproject ‘Zorg ontzorgd met ICT’.

Duwtje in de rug voor Leefstijlmonitoring in de Zorg

Het doel van de opschaling is om honderd alleenwonende kwetsbare ouderen aantoonbaar langer verantwoord thuis te laten wonen door de inzet van Leefstijlmonitoring.

Leefstijlmonitoring

Leefstijl- of leefpatroonmonitoring geeft inzicht in langzame veranderingen in het dagelijks leefpatroon van alleenwonende cliënten. Sensoren in de woning registreren over een langere periode de activiteiten van de cliënt.

Mantelzorgers, zorgmedewerkers en/of casemanagers kunnen daardoor gewoontes en veranderingen in het activiteitenpatroon van de cliënt vaststellen. Acute veranderingen kunnen direct worden gemeld aan een zorgmedewerker, bijvoorbeeld als de cliënt ’s nachts gaat dwalen.

Waardevol

Leefstijlmonitoring ondersteunt goede en efficiënte zorg en ondersteuning thuis door het dagelijkse levensritme te monitoren en inzichtelijk te maken voor (in)formele zorgverleners en cliënten en is met name waardevol in de zorg voor mensen met dementie. Mensen kunnen met behulp hiervan langer thuis blijven wonen.

Overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen realiseren Doorbraakprojecten met ICT die de digitalisering van de Nederlandse economie en maatschappij versnellen. Tijdens de ECP eindejaarssociëteit op dinsdag 16december in Madurodam reikte Hans Haveman, ambtelijk trekker Zorgende Stad en voorzitterselectiecommissie, de subsidie uit aan ‘Leefstijlmonitoring in de zorg’ met de overhandiging van een symbolische gouden sleutel.

Dankbaar project

“Het binnenhalen van het project betekent een enorme stap voor de landelijke opschaling van leefstijlmonitoring. Het is een zeer dankbaar project, waar wij direct bewezen technologiekunnen inzetten voor kwetsbare dementerende ouderen. Samen met de projectpartners en het eHealthteam van Vilans zal ik mij in 2015 nog meer inzetten om eHealth een gemeengoed te maken!” aldus Dr.Henk Herman Nap – senior onderzoeker eHealth bij Vilans en adviseur van de Kenniscirkel Domotica

De deelnemende partijen aan het project ‘Leefstijlmonitoring in de Zorg’ zijn:
– Thuiszorg Noorderbreedte, Thuiszorg Het Friese Land, Alliade Zorggroep, Palet, De Friese Wouden,
ZuidOostZorg en TinZ netwerk dementie Friesland (hoofdaanvrager)
– Financiers van zorg: Zorgkantoor Friesland, Gemeente Smallingerland
– Leveranciers van ICT: Livind (onderdeel van Adésys) & Ditton Care
– Kenniscentra (tertiaire partners): Vilans, NHL Hogeschool, Smart Homes, Universiteit Utrecht.

Meer info: Domoticawonenzorg.nl

 

Reageer op dit artikel

Gerelateerde tags

Lees voordat u gaat reageren de spelregels