nieuws

Nieuwe techniek moet kwetsbare ouderen beschermen

Services

Voor ouderen die graag langer zelfstandig willen wonen, is het belangrijk dat de thuissituatie veilig is. Nieuwe techniek kan daarbij helpen.

Nieuwe techniek moet kwetsbare ouderen beschermen

Bij kwetsbare ouderen die alleen thuis wonen, kunnen schrijnende situaties ontstaan. Dat bleek onlangs weer uit onderzoek van Alzheimer Nederland. Volgens kenniscentrum Vilans kan leefstijlmonitoring helpen om deze problemen te voorkomen. De technologie maakt het mogelijk problemen te herkennen voordat zich een crisissituatie voordoet.

Lees ook: Weinig aandacht voor ondervoeding bij thuiswonende ouderen

Sensoren

Het systeem werkt met sensoren in een aantal ruimtes in de woning van de cliënt, die over een langere periode de activiteiten van de cliënt registreren. Een computerprogramma interpreteert de gegevens van de sensoren en stelt deze via een beveiligde website beschikbaar aan de zorgmedewerker, casemanager en mantelzorgers. Zij kunnen op die manier veranderingen in het activiteitenpatroon opmerken, bijvoorbeeld als een oudere ‘s nachts gaat dwalen. Het systeem werkt alleen bij eenpersoonshuishoudens.

Noodsituaties

De technologie is minder geschikt om zeer snel, bijvoorbeeld binnen een kwartier, noodsituaties te signaleren. Wel kan het systeem vaststellen dat iemand langdurig op de grond ligt: dit signaleert het systeem na een aantal uren. Dit voorkomt dat een alleenwonende oudere na een val een hele nacht op de grond ligt.

Kwaliteit

Uit onderzoek bij onder andere zorgorganisaties Proteion en Bruggerbosch is gebleken dat leefstijlmonitoring ook een verbetering van de kwaliteit van de zorg geeft, doordat zorgverleners beter op de hoogte zijn van de actuele situatie.

Daarnaast zijn minder huisbezoeken nodig door bijvoorbeeld de verpleegkundige en vermindert het de stress van elders wonende mantelzorgers. Vooral bij alleenwonende, kwetsbare ouderen met een progressief ziektebeeld zoals dementie kan leefstijlmonitoring van grote betekenis zijn.

Klik hier om een filmpje te bekijken over leefstijlmonitoring.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels