nieuws

Alarmering belangrijker dan maaltijdservice

Services

Door de scheiding van wonen en zorg, komen steeds minder ouderen in aanmerking voor een plaats in een verzorgingshuis. Daarom worden er momenteel nieuwe woonconcepten ontwikkeld. Maar welke diensten moeten er in zo’n woonconcept aangeboden worden?

Alarmering belangrijker dan maaltijdservice

Om een antwoord op die vraag te kunnen formuleren, deed USP Marketing Consultancy in opdracht van Woonzorg Nederland onderzoek onder ruim duizend senioren, verdeeld in twee groepen: alleenstaande 65-plussers en bewoners van aanleunwoningen van Woonzorg Nederland.

Diensten

Uit eerder onderzoek is gebleken dat een grote groep ouderen interesse heeft in een zelfstandige woning in een voormalig verzorgingshuis, zeker bij zorgbehoefte. Om te weten te komen van welke diensten zij dan gebruik zouden willen maken, zijn senioren dit keer bevraagd over het zogenaamde all inclusive-concept: een wooncomplex met een schoonmaakservice, wasservice, een klussendienst, alarmering en een restaurant.

Alarmering

Potentiële bewoners van het wooncomplex vinden alarmering de belangrijkste dienst. Ook wil men graag de schoonmaakservice en een onderhoudsabonnement in het dienstenpakket. Ondervraagden willen echter geheel of gedeeltelijk bezuinigen op de wasservice en op de warme maaltijd in het restaurant. Een restaurant of maaltijdservice in het complex wordt wel gewaardeerd, maar bij voorkeur afgewisseld met het zelf bereiden van de maaltijd.

Uit het onderzoek blijkt verder dat een restaurant in een nabijgelegen woonzorgcomplex weinig aantrekkingskracht heeft op omwonenden. Alleen uitzonderlijke kwaliteit van het eten zou doorslaggevend kunnen zijn. Ook zeggen ouderen niet snel gebruik te maken van andere voorzieningen, veelal omdat ze onbekend zijn met het wooncomplex.

Van de groep alleenstaande 65-plussers heeft 11 procent wel interesse in het all inclusive-concept. 21 procent heeft alleen interesse als er op bepaalde diensten kan worden bespaard. Van de huidige bewoners van aanleunwoningen zegt 29 procent wel interesse te hebben in het concept. Nog eens 23 procent heeft interesse bij lagere kosten en/of minder diensten.

Imago

Omwonenden van een complex zijn nodig om bepaalde diensten, voorzieningen en activiteiten (rendabel) te kunnen aanbieden. Op dit moment is de interesse hiervoor bij deze groep nog klein, aldus de onderzoekers. Er zal volgens de onderzoekers aandacht besteed moeten worden aan de verbetering van het imago van verzorgingstehuizen in het algemeen en aan de marketing van diensten en activiteiten.

Reageer op dit artikel

Gerelateerde tags

Lees voordat u gaat reageren de spelregels