nieuws

Zelfredzaamheid vergroten met technische snufjes

Services

Het vergroten van zelfredzaamheid van senioren sluit aan bij de wens van de overheid om ouderen zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen. In de regio Rijnmond worden hiervoor, als onderdeel van een Europees project, verschillende toepassingen ingezet.

Zelfredzaamheid vergroten met technische snufjes

Met slimme applicaties die gebruik maken van bijvoorbeeld sensortechnologie, gaat project ReAAL ouderen en hun naasten helpen om veiligheid, gezondheid en welzijn in de thuissituatie te bevorderen. Project ReAAL is opgezet door de EU-Commissie en stimuleert voorzieningen voor ouderen op het gebied van zorg door de nieuwste technologieën toe te passen met als doel om de zelfredzaamheid te vergroten.

Rijnmond

In Nederland wordt er gestart in regio Rijnmond. Het doel in deze regio is om bij minimaal 1700 burgers de zelfredzaamheid te vergroten door het toepassen van diverse eHealth toepassingen die alle nodige informatie van patiënten verzamelt in online data. De diensten moeten volgens projectleider Stichting RijnmondNet de afstand tussen cliënt en zorgverlener verkleinen en de communicatie vergemakkelijken.

In Nederland worden zes toepassingen ingezet:

  • NetMedical: Monitoring van gezondheid in de thuissituatie door middel van allerlei meters zoals weegschalen, bloeddrukmeters en bloedglucosemeters.
  • Curavista: Monitoring van (chronische) ziekten in de thuissituatie met behulp van dagboeken.
  • MiBida: Beeldcommunicatie voor ouderen.
  • MindDistrict: Online zelfhulp binnen de geestelijke gezondheidszorg.
  • Medicine Men: Medicatiemanagement met behulp van smartwatch technologie.
  • Almende: vitAAL app voor de smartphone voor monitoring van bijvoorbeeld fysieke activiteit, coaching en valdetectie.0

Thuiszorg IZAH is tot zover de eerste grootste aanbieder van bovengenoemde toepassingen. Inmiddels zijn 800 gebruikers actief binnen het project ReAAL.

ReAAL project

Het ReAAL project is in 2013 van start gegaan in zeven Europese landen en eindigt in 2016. Over deze zeven landen zijn 5000 gebruikers en diensten verdeeld (voor ouderen, naasten en zorgverleners).

Lees ook: Meer zelfredzaamheid door nieuw maaltijdconcept

Reageer op dit artikel

Gerelateerde tags

Lees voordat u gaat reageren de spelregels