nieuws

eHealth moet zich nog bewijzen

Services

Patiënten moeten meer regie over hun gezondheid krijgen. Dat was één van de doelen van eHealth, vorig jaar ingezet door het ministerie van VWS. Hoe staat het daar nu mee?

eHealth moet zich nog bewijzen

De term eHealth staat voor het gebruik van nieuwe informatie- en communicatietechnologieën, met name internettechnologie, om gezondheid en gezondheidszorg te ondersteunen of te verbeteren.

VWS heeft in 2014 drie doelstellingen voor eHealth geformuleerd. Nictiz, het expertisecentrum voor standaardisatie en eHealth, en het Nivel, het Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg, hebben op verzoek van VWS door middel van een nulmeting onderzocht wat tot nu toe het effect is geweest van eHealth. De bevindingen zijn vastgelegd in een tussenrapport.

Medische gegevens

De eerste doelstelling in 2014 was dat binnen vijf jaar 80 procent van de chronisch zieken direct toegang heeft tot bepaalde medische gegevens, waaronder medicatie-informatie, vitale functies en testuitslagen. Patiënten kunnen deze desgewenst gebruiken in mobiele apps of internetapplicaties. Van de overige Nederlanders moet dit 40 procent betreffen.

Vandaag de dag geeft ongeveer 10 procent van de chronisch zieken aan inzage te hebben gehad in hun medische gegevens via internet bij één of meerdere zorgverleners in het afgelopen jaar. Chronisch zieken blijken niet goed op de hoogte te zijn van inzagemogelijkheden in hun medische gegevens via het internet.

Zelfstandig meten

Doelstelling twee uit 2014 ging over zelfmetingen en telemonitoring. Van de chronisch zieken en kwetsbare ouderen moet 75 procent, die dit wil en hiertoe in staat is, binnen vijf jaar zelfstandig metingen uitvoeren, veelal in combinatie met gegevensmonitoring op afstand door de zorgverlener. Het gaat dan om waarden als gewicht, bloeddruk of bloedsuikerwaarde.

Van alle chronisch zieken doet nu 40 procent zelfmetingen, van de kwetsbare ouderen 36 procent. Ongeveer de helft van de mensen met een chronische ziekte die zelf meten en vier op de tien kwetsbare ouderen die zelf meten doen dit alleen voor zichzelf en delen de metingen niet met de zorgverlener.

Lees ook: Zelfredzaamheid vergroten met technische snufjes

Beeldscherm

Het derde doel van eHealth is dat iedereen die zorg en ondersteuning thuis ontvangt binnen vijf jaar de mogelijk krijgt om – desgewenst – via een beeldscherm 24 uur per dag met een zorgverlener te communiceren. Uit de nulmeting blijkt dat tot nu toe 5 procent van deze groep mensen via het beeldscherm contact kan maken met een zorgverlener.

Patiënten

Volgens Nictiz en het Nivel moeten eHealth-toepassingen verder verspreid worden en moet het aanbod van elektronische communicatiemogelijkheden voor patiënten worden versterkt. Daarnaast is het belangrijk dat patiënten zich veel meer bewust worden van de mogelijkheden van ict en internet voor de zorg.

De eHealth-monitor 2015, waar deze nulmeting onderdeel van is, komt in het najaar uit.

Reageer op dit artikel

Gerelateerde tags

Lees voordat u gaat reageren de spelregels