nieuws

Cliënten GGzE hebben ‘s nachts zelf de regie

Services

Een nachtdienst die om de zoveel tijd rondes loopt; deur open, met zaklamp kijken, deur weer dicht. Als een cliënt tussen de rondes door zorg nodig heeft, moet die vaak wachten. Deze werkwijze kan niet meer, vond GGzE.

Cliënten GGzE hebben ‘s nachts zelf de regie

De traditionele nachtdienst is volgens GGzE een nachtrustverstorende, arbeidsintensieve en niet cliëntgerichte manier van nachtzorg. De GGZ-instelling, met locaties in de omgeving van Eindhoven en De Kempen, wilde op een meer vraaggerichte wijze haar nachtzorg inrichten.

Menswaardige technologie

De belangrijkste eisen voor de ontwikkeling van de nieuwe nachtzorg waren: eigen regie van de cliënt, menselijk contact, zorg op maat, veiligheid en efficiëntie. De uitkomst was een gecentraliseerde nachtzorg, ondersteund door ‘menswaardige technologie’. GGzE-locatie Landgoed De Grote Beek in Eindhoven is hier sinds ruim een half jaar mee uitgerust.

Cockpit

Bij dit systeem wordt het nachtzorgteam gevormd door zowel zorgmedewerkers als medewerkers veiligheid en medewerkers veiligheid en logistiek. Alle zorgvragen komen binnen op de centrale cockpit. Daarnaast behartigt het team ook BHV-vragen en zijn zij inzetbaar bij calamiteiten.

Ook beschikt de nachtdienst over een interactieve plattegrond die gekoppeld is aan het elektronisch patiëntendossier en de actuele BHV­-overzichten. In één oogopslag zien zij niet alleen welke cliënten op dat moment in huis zijn, maar ook welke zorgbehoefte de cliënt heeft en of er overdag iets is voorgevallen waardoor het gedrag van de cliënt in de nacht afwijkend kan zijn.

Zelfregie

Alle kamers zijn uitgerust met technologische middelen zoals een spreek-luisterverbinding waarmee cliënten snel contact kunnen maken met een hulpverlener. Cliënten kunnen dit systeem naar eigen behoeven gebruiken en zelf aangeven of zij ondersteuning nodig hebben. Dit bevordert volgens GGzE het gevoel van zelfregie en de nachtrust van de cliënt, en resulteert ook in kwalitatief betere zorg. Met camera’s worden gebouwen en gangen gemonitord en kan men snel reageren als er iets is.

Is een cliënt niet zelf in staat om de zorgbehoefte te bepalen dan kan bijvoorbeeld met andere domotica, zoals camera’s of bed-signaleringsmatjes, de beweging van de cliënt gemonitord worden.

Bezetting

Daarnaast is de nieuwe nachtzorg efficiënter omdat de bezetting in de nacht afgestemd is op de daadwerkelijke behoefte aan ondersteuning, aldus GGzE. Tijdens de nacht is ongeveer de helft van de bezetting van voorheen nodig. Nu zijn er 23 medewerkers elke nacht actief, voorheen waren dat er zo’n 40.

Het systeem draait volgens GGzE naar ieders tevredenheid. Ook andere locaties willen overstappen op dit nachtzorgsysteem.

Lees ook:

Thuisgevoel is lastig verhaal in de psychiatrie

‘GGZ heeft te weinig uitleg gegeven’

Reageer op dit artikel

Gerelateerde tags

Lees voordat u gaat reageren de spelregels